Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytowych ościeżnic drzwiowych

Przedmiot projektu dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii otrzymywania kompozycji na osnowie polipropylenu z dodatkiem recyklatu MDF oraz produkcji kompozytowych ościeżnic drzwiowych z zastosowaniem ww. technologii. Wdrażana technologia jest bezpośrednim WYNIKIEM PRAC B+R.

Czytaj więcej

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DEFENDOOR Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej

Projekt polega na wdrożeniu rekomendacji zawartych w zatwierdzonej przez PARP strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I tj. przeprowadzeniu działań, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Czytaj więcej

Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju

DEFENDOOR sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Czytaj więcej