Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju

DEFENDOOR sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

DEFENDOOR sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności DEFENDOOR poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie innowacji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność firmy. Celem projektu jest uzyskanie w wyniku audytu wzorniczego oceny obecnej oferty Defendoor oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie dalszych działań wzorniczych, w tym wprowadzenia innowacji produktowej.

Planowane efekty: 

Oczekiwane efekty projektu:

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, identyfikacji nisz rynkowych oraz wprowadzeniu nowych, dopracowanych wzorniczo produktów bądź zmian wzorniczych w produktach oferowanych

2.Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców

3.Usprawnienie, uspójnienie działań, sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym

4.Rozwój eksportu, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wzornictwa

5.Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem oraz uzyskanie powtarzalności sprzedaży

Wartość projektu:   72 570.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  50 150.00 zł

Więcej projektów:
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytowych ościeżnic drzwiowych

Czytaj więcej

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DEFENDOOR Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej

Czytaj więcej