Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytowych ościeżnic drzwiowych

Przedmiot projektu dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii otrzymywania kompozycji na osnowie polipropylenu z dodatkiem recyklatu MDF oraz produkcji kompozytowych ościeżnic drzwiowych z zastosowaniem ww. technologii. Wdrażana technologia jest bezpośrednim WYNIKIEM PRAC B+R.

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 - 31.12.2023

Opis projektu: Przedmiot projektu dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii otrzymywania kompozycji na osnowie polipropylenu z dodatkiem recyklatu MDF oraz produkcji kompozytowych ościeżnic drzwiowych z zastosowaniem ww. technologii. Wdrażana technologia jest bezpośrednim WYNIKIEM PRAC B+R.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej i podniesienie poziomu innowacyjności firmy DEFENDOOR, poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali kraju technologii otrzymywania kompozycji na osnowie polipropylenu z dodatkiem recyklatu MDF, będącej bezpośrednim rezultatem prac B+R firmy w postaci zgłoszenia patentowego. Na podstawie wdrożonej technologii uruchomiona zostanie seryjna produkcja innowacyjnych kompozytowych ościeżnic drzwiowych: stałej oraz regulowanej.

Planowane efekty: 

- Wzrost prestiżu firmy,

- Podniesienie możliwości kreowania innowacyjności firmy DEFENDOOR,

- Zwiększenie działalności eksportowej,

- Pozyskanie nowych klientów.

Wartość projektu: 14 306 163,42 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 111 652,93 zł

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytowych ościeżnic drzwiowych” (umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-2284/20-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Więcej projektów:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DEFENDOOR Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej

Czytaj więcej

Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju

Czytaj więcej